Velkommen til din-pension.dk

Pension er blevet et begreb, der lægger beslag på en stor del af vor årlige indkomst.
Her skal forfatteren skrive noget mere.

Interessant klagestatestik fra Ankenævnet for forsikring.

Skrevet d. 6. april 2009


Webhotel uden begrænsninger hos Gigahost

 

Ankenævnet for forsikring udgiver en interessant statestik over udfaldet af de klager de behandler.

Den seneste offentliggjorte statestik for arbejdsgiverbetalte pensioner dækker 2007.

http://www.ankeforsikring.dk/Statistik/Selskabs_statistik/Arbejdsgiverbetalte_pensioner/2007.aspx

På samme side findes statestikker for andre forsikringsområder.

Statestik skal altid behandles med en vis skepsis, for dem der samler materialet ind, kan have interesse i at vise noget med tallene.

Men hvis denne statestik står til troende, ser det bedre ud end jeg forventede.

Ca. en treidjedel får faktisk helt eller delvist medhold.

Om det så er godt eller skidt, er svært at sige.

Hvis forsikringsselskaberne behandlede sagerne korrekt efter klare regler, ville der aldrig være noget at klage over.

Og så ville alle klager være urimelige, det vil sige at afvisningsprocenten burde være 100 %.

Nu er det forsikringsselskabernes egne jurister der skriver policerne på en måde, som vi andre har svært ved at kalde klart sprog.

Samtidig er policebetingelserne så omfattende, at meget få forsikringskunder magter at sætte sig ind i dem.

Det ville være godt hvis justitsministeriet ville udforme nogle standard policebetingelser, så vi kunne måle de forskellige forsikringsselskaber op imod hinanden. Der skulle så betales stempelmærker til staten for hver afvigelse som selskabet tilføjede.

Modargumentet kender jeg godt. “Det ville være et meget omfattende arbejde.”

Dertil kan jeg kun sige.: “Ja, men det samlede arbejde for alle selskaber ville være mindre end at lade alle selskaber gøre det hver især.”

Den egentlige årsag til at det ikke er sket, er let at finde. Enhver sælger ved, at forvirrede kunder giver bedre indtjening.

Det værste der kan ske for en sælger, er at hans varer er sammenlignelige med konkurrenternes.

m.v.h.

Christian Kaab Hesselholdt

Så kom afgørelsen på om Danicas rådgivning var god nok.

Skrevet d. 13. marts 2009

I fortsættelse af historien om Danicas villedning af ældre pensionister, kommer så Forsikringsankenævnets afgørelse.

Afgørelsen var ikke uventet, at Danica´s rådgivning ikke kunne kritiseres.

tmp

Ankenævnets svar som PDF 

Vi har jo stadig lov til at være uenig i afgørelsen, for Forsikringsankenævnet er sammensat af folk med baggrund i forsikringsbranchen, og hvem har lyst til at kritisere en af finansverdenens kæmper, når man selv lever af branchen.

Ankenævnet har ikke taget stilling til rådgivningens form, som jeg finder tendentiøs. Men hvad er der at vinde ved at føre sagen videre.

Selvom Danica har stoppet 570.000,- af Toves penge i lommen, så ville de ved en vunden sag kun udgøre

572.000 * 0,4 * 0,6 /2 svarende til kr. 68.000,- når skat har været der. Altså formentligt mindre end en tabt sag ville koste.

Jeg vil også hellere beskæftige mig med noget mere opbyggeligt, end en retsag.

Jeg har tidligere ført sag mod en bank i 7 år og tabt. Og som min daværende advokat dengang sagde til mig.:

“En retsag er ikke retfærdig, den er kun et sæt civiliserede regler for et slagsmål om penge.”

Og i et slagsmål er størrelsen desværre ofte afgørende.

Hilsen

Christian

Pensionsselskaber er ikke nødvendigvis gode investorer.

Skrevet d. 13. marts 2009

 

Der var en interessant artikel i Søndagsavisen sidste uge.

scorer_dit_afkastDer

 

Ja hvem passer på vore pensioner ?

Hilsen

Christian

Pensions væddeløb

Skrevet d. 8. januar 2009

Det kunne være spændende at se hvilken pensionsselskaber og pensionstyper, der har givet den bedste, eller måsk “mindst ringe” forrentning i 2008.

Hvis du har en pensionsordning, så får du sikkert en årsopgørelse her i starten af året, ligesom du fik sidste år.

Kan du scanne opgørelsen og maile den til mig sammen med sidst års opgørelse, så vil jeg prøve at finde forrentningen.

Du må gerne sætte noget over dine navne og cpr-numre når du scanner, så jeg kan vedhæfte dem på siden her.

Send det til [email protected].

PFA ophæver kursværnet

Skrevet d. 19. december 2008

Den 9. december ophævede PFA kursværnet som de skriver, http://www.pfa.dk/sw36625.asp .

Det er da rart at de igen vil stå inde for at vore penge er til stæde, men de har stadig en mindsterente der er udtrykt som en minimums gennemsnitsrente i pensionens løbetid, og ikke pr år.

Kunne vi dog bare slippe af med det misfoster !

PFA firmapension

Skrevet d. 15. november 2008

Det er snart 5 ½ år siden jeg sidst skiftede job. I det nye firma blev der indgået en aftale om PFA-firmapension. Jeg havde PFA i forvejen, så jeg troede at det bare kørte videre, men NEJ.

Det er meget vigtigt for PFA, at det er virksomheden der tegner pensionen og ikke personen.

I det sidste firma havde jeg bare fortsat pensionsbetalingerne fra en endnu tidligere ansættelse, og det må man virkelig ikke.

PFA yder nemlig en mindsterente, og den mindsterente hænger sammen med firmaaftalen.

De risikerer altså at give omvandrende hunde som mig, lige så gode betingelser som dem der indgår i en firmaordning. Her handlede det igen om mindsterenten.

På den gamle police havde jeg fået 4 % i mindsterente, og på den nye kunne jeg kun få 2 %.

Nu er jeg ikke tilhænger af mindsterente, efter at jeg fandt ud af at det var en mindsterente over hele policens løbetid, og ikke 2% på de enkelte år.

Men en anden ting jeg er imod, er at pensionen skal skiftes ud bare fordi man skifter job.

I disse moderne tider, skal man være fleksibel og være forberedt på at skifte job, når noget bedre viser sig, eller hvis man ikke føler, at man kan bidrage med mere til den virksomhed man arbejder i.

Så jeg forventer at pensionen følger mig gennem hele mit arbejdsliv, mens jobbene kommer og går.

Det er helt fint, at virksomhederne forlanger at en vis procentdel af lønnen indbetales til en pensionsordning med helbreds og hospitalsdækning o.s.v. Men det er altså MIN PENSION og ikke virksomhedens.

Med venlig hilsen

Christian Kaab Hesselholdt

PFA Kursværn og mindsterente.

Skrevet d. 14. november 2008

Jeg var, som så mange andre på denne tid, bekymret for hvordan PFA forvaltede min pension.

De snupper nemlig et beløb hvert år, og yder til gængæld garanti for en mindsterente.

Det ser jeg som en ulempe. For det de tager fra mig ved indbetalingen forvaltes vel ikke meget anderledes end den sum, der når frem til min police. Så hvis der virkelig kommer turbulens på børsen, kan PFA få meget svært ved at honorere garantien.

Men når jeg så læser på PFA’s hjemmeside, viser det sig, at de 2% jeg er blevet garanteret på min sidste police ikke er en mindsterente år for år. Men kun en gennemsnitsrente for hele policens løbetid. Det vil sige, at jo længere jeg har haft policen, jo mere usikker er garantien. 

Alt hvad jeg hidtil har fået over 2% i gennemsnit pr år, har de altså lov til at inddrage igen.

Jeg er ikke særligt imponeret over 2 % pr år. Inflationen skal jo også trækkes fra.

Når jeg siger 2 policer, så er det fordi jeg har skiftet job på et tidspunkt. Den gamle police har en mindsterente på 4 %.

Men alt i alt er jeg ikke nær så bekymret for PFA´s overlevelse som jeg var inden sammenhængen gik op for mig. Men til gengæld flyttede bekymringen sig over på den pension jeg engang med tiden håber på at modtage.

Hvorfor i al verden har man indført begrebet mindsterente ?

 

Nu har PFA så indført kursværn, det har der åbenbart været en del kritik af.

Men PFA forsøger at sætte tingene på plads se dette link.

http://www.pfa.dk/sw34671.asp

Hvis jeg flytter min pension over i et andet selskab, klipper de altså p.t. 5 % af min opsparing.

Betyder det ikke, at de tal der står på min årsopgørelse ikke kan honoreres lige nu ?

Og hvis pengene ikke er der lige nu, så er der da et mindre beløb til forrentning, end det fremgår af opgørelserne. De må jo så håbe på at indhente det forsømte inden de skal til at betale eller hvad ?

Med venlig hilsen

Christian Kaab Hesselholdt

Livrente kan den udsættes uden accept ?

Skrevet d. 9. oktober 2008

Jeg skulle hjælpe min kone og hendes bror med at rydde op i boet efter hendes “Moster Tove”. Moster Tove havde altid boet alene og havde derfor ikke selv nogen børn.  

Mellem alle papirerne, lå der nogle breve fra Danica Pension. Tove havde i en menneskealder arbejdet på Ekstrabladet som annoncemedarbejder. Som ansat i politikkens hus, blev der oprettet en livrente helt tilbage i starten af tresserne.

En livrente udbetales normalt fra en aftalt pensionsdato og indtil pensionstagerens død.

Så egentligt har det ikke noget med arvingerne at gøre. For betalingerne stopper når forsikringstageren dør. Så langt så godt. Der var bare et lille problem. For selvom Tove var blevet 71½ år gammel var udbetalingerne ikke påbegyndt endnu !

De breve der lå fra Danica handlede alle sammen om udsættelse af pensionsudbetalingern.

Danica fremsendte hvert år et policetillæg, hvor Danica foreslår en udsættelse. I brevet beregner danica de forhøjede udbetalinger efter udsættelsen som en fordel for Moster Tove. Og samtidig villeder de hende med at udbetalingerne vil blive mindre, hvis hun vil have pengene udbetalt tidligere.

Det er jo direkte forkert i mine øjne. Hun får bare ikke den omtalte forhøjelse.

Samtidig “glemmer” Danica at oplyse, at Tove skal opnå en alder på 80 år før udsættelsen er tjent hjem.

Men det allerværste er, at Tove ikke har underskrevet policetillægget. Og alligevel udsætter Danica udbetalingerne år efter år. OK Tove godkendte udsættelsen i 2003, men ikke i 2004, 2005, 2006, 2007.  Måske skal vi bemærke at Tove lå på Rigshospitalet intensiv afdeling med svigtende lungefunktion sidste gang pensionen blev udsat alene på Danicas foranledning. 

Det gav mig anledning til at korrespondere med Danica. Og til sidst indsende en klage til Ankenævnet for Forsikring d. 7. juni 2007. 

Jeg ved godt at klagebyret på kr. 150,- ikke dækker Ankenævnets omkostninger. Men at det skal tage 8 til 10 måneder at få en afgørelse kommer alligevel bag på mig.

Jeg lægger dokumenterne op her på hjemmesiden. Jeg syntes ikke at det er i orden, men døm selv og kom med nogle kommentarer.

Med venlig hilsen

Christian Kaab Hesselholdt 

 

Bilag med kommentarer.:

01-klageskema2 Klageskema Ankenævnet for forsikring vil have klagen i skemaform.

02-boet06marts2008  Brev fra Boet til Danica 6. marts 2008. Hvordan har de overbevist Tove, der længe har haft problemer med helbredet om, at hun skulle udsætte sin livrente.

03-danica11marts2008  Brev fra Danica 11. marts 2008. Hvordan kan Danica udsætte en aftalt startdato,  uden at have fået en skriftlig accept af det.

04-boet24marts2008  Min maile til Danica 24. marts 2008. Danicas breve er jo direkte villedende på nogle punkter.

05-danica2april2008  Danicas svar 2. april 2008.

06-boet9april2008  Mit brev til Danica 9. april 2008. Personligt har jeg mere respekt for døden, end for skattevæsenet.

07-samtykkeerklæring  Danske bank koncernen incl. Danica, må altså udveksle oplysninger mellem koncernens selskaber, undtagen eventuelle helbredsoplysninger. Det vil sige at helbredsoplysninger er en naturlig del af Danicas viden.

08-policetillæg 2003  Forslag om udsættelse. Meget overbevisende, men samtidig villedende. Når de beregner den forhøjede ydelse, så er rådgivningen efter min mening i fuld gang. Derfor må de ikke undlade at nævne tilbagebetalingstiden.

09-danica-9maj08kedaf  Danica 9. maj 2008.  De er meget kede af at at vi ikke forstår deres svar. Også kaldet konfliktdæmpende kommunikation. Hvis det virkede i dette tilfælde, var det virkelig guld værd for Danica.

10-graftilbagebetaling Graf der viser at udsættelserne først er tilbagebetalt ved omkring 80 år. Og det gælder for hver enest års udsættelse.

11-ankenævnet tager 8 til 10 måneder  Ankenævnets brev om at det tager 8 til 10 måneder at få et svar.

Din-pension

Skrevet d. 13. april 2008

Pension er blevet et begreb, der lægger beslag på en stor del af vor årlige indkomst.

Det er blevet en vigtig faktor for samfundsøkonomien når almindelige lønmodtagere ender med at have 5-6 års bruttoindkomst stående på pensionsopsparingen. 

Det er selvfølgeligt umiddelbart godt for vort samfund, at udlandsgælden forsvinder. Men hvis trenden fortsætter på verdensplan, så kommer vi til at mangle nogle meget store låntagere, der kan og vil forrente disse enorme formuer.  

Men vi har måske endnu mere brug for troværdige rådgivere, der kan hjælpe den enkelte pensionsopsparer igennem alle faldgruberne. 

Pensionsselskaberne er ofte private aktieselskabe, hvis formål er at tjene penge til aktionærerne. Derfor kan vi ikke blindt gå ud fra at det altid er kundens tarv der varetages. Pensionskasserne ender om få år med at forvalte større værdier, end vore regeringer. Hvorfor er de så ikke underlagt en tilsvarende kontrol ? 

Jeg er selv pensionsopsparer, og vil forsøge at orientere mig i markedet. Og du er velkommen til at kigge mig over skulderen, og give dit besyv med. Det kunne jo være at du sad inde med en viden andre kunne have glæde af. Eller bare rette de fejl, jeg måtte komme til at begå undervejs.  

Men mit ærinde er ikke kun DIN-pension, men vore alle samens pension.

 Hvem har hvilken interesser ?

Og kan vi være sikre på at det er DINE interesser der varetages.

 Hvordan ser DIN pension egentlig ud når du skal til at nyde den. 

Jeg vil løbende gennemgå forskellige pensionstyper og firmaer for at skaffe os en større forståelse af det vi betaler til.

Her er en liste over emner jeg kunne tænke mig at komme ind på.:

Offentlige pensioner

Folkepensionen

ATP

SP

Faglige pensioner

Private pensioner (også firmaordninger)

PFA

Danica

Fast ejendom

Værdipapirer

Men egentlig starter det hele med en frustrerende oplevelse, da jeg var med til at rydde op i papirerne efter et dødsbo.

Folkepension

Skrevet d. 7. juni 2007

 

Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx 00

0000 Xxxxx Xxxxx     

 

Brønshøj den 7.juni 2007

 

Jeg er blevet spurgt, hvilken betydning det ville have, at du arbejder videre som maler efter at du er fyldt 65 d. 24. august i år.

Jeg har forsøgt at orientere mig, og folkepensionen består af A et grundbeløb, og B et Pensionstillæg.

Derudover kan man opnå C et ekstra tillæg, hvis man vælger at udskyde folkepensionen.

A: Grundbeløbet kr. 4.952,- Nedsættes med 30 % af den indkomst der ligger over kr. 252.400,- om året og er således væk ved en indkomst på kr. 450.400,-.

B: Pensionstillægget på kr. 4.985,- for enlige og kr. 2.328,- for samlevende. Dette tillæg sættes ned, hvis du har en indtægt på over kr. 55.700,- eller kr. 111.800,- for samlevende.

C: Hvis du udskyder folkepensionen, kan du få den udskudte pension fordelt på din forventede restlevetid, når du engang stopper.

Det kræver, at du har mindst 1.500 timers arbejde om året svarende til 29 timer om ugen.

Vær opmærksom på at den forventede restlevetid ikke nedsættes 1/1 med alderen. Dem der er faldet bort er jo ikke længere med i statistikken. Derfor stiger den forventede levealder med alderen.

Du slipper for at betale ATP, og jeg mener, at du kan få ATP udbetalt selvom du arbejder.

Arbejdsløshedskassen falder bort.

Andre pensioner skulle kunne udbetales uberørt at dit arbejde.

Det er som jeg har læst reglerne.

 

Med venlig hilsen

Christian Kaab Hesselholdt